Herman Geers winnaar Motorbootvarenprijs 2015

Herman Geers is de winnaar van de Nationale Motorbootvaren Prijs 2015

Vandaag is de Nationale Motorbootvarenprijs 2015 uitgereikt aan de heer Herman Geers, voorzitter van watersportvereniging Den Ouden Rhijn. De voorzitter van deze prijs, Joop Simmers, reikte samen met juryvoorzitter Nico van Lamsweerde deze prijs uit tijdens de opening van Boot Holland in Leeuwarden.

De heer Geers ontvangt de prijs vanwege zijn geslaagde inzet voor 50 extra aanlegplaatsen, voor een zeer redelijke prijs, in Bodegraven. Door het strikte aanlegbeleid van de provincie Zuid-Holland zou het aantal aanlegmogelijkheden langs de Oude Rijn zonder de inzet van de heer Geers zijn afgenomen.Den Ouden Rhijn is een actieve watersportvereniging in Bodegraven. Voor informatie zie http://denoudenrhijn.nl/

Uit de ingezonden voordrachten is ook genomineerd het bedrijf Droogboot.nl. Dit bedrijf (http://www.droogboot.nl/ ) is genomineerd vanwege het concept om de permanente opslag van pleziervaartuigen in een magazijn op de wal te faciliteren. De boten worden door middel van een geautomatiseerd systeem uit het water gehaald en in een grote stellage in een magazijn opgeslagen. Een goed voorstel dat bij kan dragen aan de ligplaatsproblematiek in stedelijk binnenwater voor een concurrerende prijs.

De Nationale Motorbootvaren Prijs is een initiatief van de Stichting Bevordering Motorbootvaren en heeft ten doel om bijzondere activiteiten die bijdragen aan het plezierig, veilig, actief en attractief motorbootvaren te promoten en te waarderen. In de jury hadden naast voorzitter Nico van Lamsweerde ( oud-directeur SRN) zitting Jan Briek (watersportdeskundige), Linda van der Eijck (directer SVOV), Wiert Omta (Watersportverbond), Epco Ongering(Telegraaf/Vaarkrant), Hans Papenburg (hoofdredacteur Motorboot)) en John Waleveld (oud-bestuurder en erelid KNMC). Alle informatie, evenals het juryrapport, is te vinden op de website www.motorbootvarenprijs.nl

Jury voor de prijs van 2016 is samengesteld.

Met het aantreden van Bert Bosman, ANWB Media (o.a. de Waterkampioen) is de jurysamenstelling voor 2016 nu bekend:

  • Linda van der Eijck, voorzitter
  • Bert Bosman
  • Hans Papenburg
  • Epco Ongering
  • Jan Briek
  • John Waleveld
  • Con Struycken.

De uitreiking van de Motorbootvarenprijs over 2015 vindt plaats op vr 12 februari a.s. tijdens de opening van Boot Holland in Leeuwarden.

Bert Bosman, ANWB Media

Bert Bosman, ANWB Media

PERSBERICHT NOMINATIES MOTORBOOTVARENPRIJS 2015

Voor de Motorbootvaren Prijs 2015 zijn voorstellen ingediend. De jury, bij monde van juryvoorzitter Nico van Lamsweerde, heeft twee ingediende voorstellen genomineerd.

Deze twee voorstellen zijn:

  1. DroogBoot 

DroogBoot faciliteert de permanente opslag van pleziervaartuigen in een magazijn op de wal. De boten worden doormiddel van een geautomatiseerd systeem uit het water gehaald en in een grote stellage in een magazijn opgeslagen. Zie www.droogboot.nl

2.   de heer Herman Geers 

De heer Geers is voorzitter van de watersportvereniging Den Ouden Rhijn.

Hij wordt voorgedragen vanwege zijn geslaagde inzet voor 50 extra aanlegplaatsen, voor een zeer redelijke prijs, in Bodegraven. Door het strikte aanlegbeleid van de provincie Zuid-Holland zou het aantal aanlegmogelijkheden langs de Oude Rijn zonder de inzet van de heer Geers zijn afgenomen.

Uit deze twee nominaties zal het bestuur van de Stichting Bevordering Motorbootvaren op vrijdag 12 februari 2016 tijdens de openingsbijeenkomst van Boot Holland in Leeuwarden de prijswinnaar bekend maken.

De jury voor 2015 bestond uit Jan Briek, Hans Papenburg, Linda van der Eijck, John Waleveld, Epco Ongering, Wiert Omta.

 

Nieuwe juryvoorzitter

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Linda van der Eijck, Nico van Lamsweerde

Nieuwe juryvoorzitter voor de Nationale Motorbootvarenprijs
De Stichting Bevordering Motorbootvaren heeft ir.Linda van der Eijck bereid gevonden de taak van juryvoorzitter vanaf 2016 over te nemen van drs.Nico van Lamsweerde.
Nico heeft er veel aan gedaan de start van deze nationale prijs vorm en inhoud te geven; samen met de andere juryleden kende hij in 2013 deze prijs toe aan de Provincie Drenthe voor het realiseren van het kanaal Erica-Ter Apel en in 2014 kende de jury onder zijn voorzitterschap de prijs toe aan Rijkswaterstaat voor hun inzet om het project “Varen doe je samen”te realiseren. Het bestuur van de Stichting dankt Nico van Lamsweerde zeer voor zijn inzet en zijn enthousiasme om de Motorbootvarenprijs tot een gewaardeerde prijs te laten worden.
Naast de nieuwe voorzitster Linda van der Eijck is ook als nieuw jurylid toegetreden Con Struycken, voorzitter van de watersportvereniging Aalsmeer.
De voltallige jury bestaat nu uit: Linda van der Eijck (vz), Con Struycken, Jan Briek, Hans Papenburg, Epco Ongering, John Waleveld,
De Nationale Motorbootvarenprijs is ingesteld om die initiatieven te belonen die er toe bijdragen om het motorbootvaren attractiever, plezieriger, veiliger of uitdagender te maken.

Uitreiking Motorbootvarenprijs vindt plaats bij de opening van Boot Holland op 12 februari 2016

Uitreiking Motorbootvarenprijs vindt plaats bij de opening van Boot Holland op 12 februari 2016

In afwijking van hetgeen eerder is bekendgemaakt heeft de uitreiking van de Motorbootvarenprijs 2015 niet plaatsgevonden in deze maand,  maar zal deze prijs worden uitgereikt tijdens de openingsbijeenkomst van de Boot Holland tentoonstelling op 12 februari 2016 in Leeuwarden.

Het Bestuur van de Stichting Bevordering Motorbootvaren is er zeer gelukkig mee dat Pieter Fokkema, beursmanager van WTC Expo, de mogelijkheid geeft om deze jaarlijkse Motorbootvarenprijs in een feestelijke “motorbootambiance” op deze beurs uit te laten reiken. Zoals bekend richt deze expositie zich ook sterk op de motorboot-vaarders.

De genomineerden voor deze prijs worden te zijner tijd bekend gemaakt.